Det här är Vasakronan

Vårt uppdrag är att se till att våra ägare första, andra, tredje och fjärde AP-fonden får en hög och riskavvägd avkastning. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av miljö, människor och det samhälle där vi verkar. Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, och Malmö. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Den vinst vi gör är minst sagt en vinst för många. Troligtvis även för dig.

HÅLLBARHET I ALLT VI GÖR. HELA TIDEN.

Hållbarhet är viktigt för Vasakronan och därför har vi valt att integrera alla hållbarhetsfrågor i vår löpande verksamhet genom att engagera varenda en av våra medarbetare. Oavsett var i organisationen vi jobbar. Det hoppas vi märks i kontakten med oss. Därför har vi inte en särskild enhet som jobbar med hållbarhetsfrågor.

FÄRDPLAN 2030

Sedan 2009 har vi mer än halverat energianvändningen i våra fastigheter och 2010 var vi först ut i Sverige att erbjuda hyresgäster gröna hyresavtal. 2020 antog vi Färdplan 2030. Med den fattade vi beslutet att vår verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan 2030. Det är ett utmanande mål men vi är övertygade om att det går. Dit når vi tillsammans genom att samarbeta med hyresgäster och leverantörer.

Miljöcertifierade byggnader

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade

Vi använder i första hand LEED som är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. Vid utgången av 2020 var 92 procent av beståndet miljöcertifierat varav 76 procent nådde betyget Guld eller Platina.

Syftet med LEED är att förändra sättet för hur byggnader och samhällen utformas, byggs och drivs för att möjliggöra en hållbart och socialt ansvarstagande miljö som är hälsosam och som förbättrar livskvaliteten. Det är ett brett system där varje fastighet bedöms utifrån flera miljöaspekter, bland annat: energi-, material- och vattenanvändning, transporter, avfall samt inom- och utomhusmiljöfrågor.

PERSONLIG RÅDGIVNING OCH SERVICE UTÖVER DET VANLIGA

Vi kan fastigheter och vi tror att en viktig nyckel till en god och långsiktig relation är att vi sätter oss väl in i era behov och er affär. Vi finns med från idéstadiet och framåt. Vi vill vara med och hjälpa dig då du behöver oss.

KONCENTRERA ER PÅ DET NI GÖR BÄST SÅ SKÖTER VI RESTEN

Många av våra hyresgäster vill fokusera på det de gör bäst, och låter oss och vår samarbetspartner Coor Service Management sköta resten. Professionell service i receptionen och kunniga vaktmästare som håller kontoret i toppform är några exempel. Vad behöver ni hjälp med för ett kontor att trivas på?

VÅRT COWORKINGKONCEPT ARENA GER ER FLEXIBILITET

Arena är en supermodern version och förlängning, av det egna kontoret. I bästa citylägen speciellt framtaget för er som kund hos Vasakronan. Teckna ett medlemskap och få tillgång till representativa och funktionella arbetsplatser i precis den utsträckning ni behöver. Konceptet finns idag i Stockholm och Göteborg, och snart även Malmö och Uppsala.

Proptech

Smart teknik
för fastigheter att trivas i

Med smart teknik och hållbara lösningar ger vi våra fastigheter de allra bästa förutsättningarna. Vi ser till att det fungerar och att ni har en effektiv lokal att trivas i. Med hjälp av ständigt uppdaterad data styr vi tekniken för att ge det bästa ljuset, ljudet och luften för varje tillfälle.