Ett hållbart Grev Tureplan

Vår fastighet Grev Tureplan har ett högt kulturhistoriskt skyddsvärde. Därför ska vi bevara och återskapa den högkvalitativa arkitekturen från när huset byggdes.

Vi ska miljöcertifiera fastigheten enligt det internationella certifieringssystemet LEED med ambitionen att nå Platinum, det högsta möjliga betyget. Det ställer mycket höga hållbarhetskrav vad gäller energi, hållbar lokalisering, inomhusmiljö, effektiv vattenanvändning samt material och resurser.

Bland annat kommer hela fastighetens tekniksystem att bytas ut och moderniseras. Ett exempel är värmeåtervinningsfunktioner som tillsammans med ny isolering och fönsterglas gör att energiförbrukningen halveras och kommer att vara 30 procent under Boverkets krav. Huset kommer även att få solceller och batterilager som gör det möjligt för fastigheten att sälja överskottsenergi till elnätet och jämna ut effekttoppar, det vill säga perioder när många använder el samtidigt.

Det mesta av den gamla inredningen och ytskikten återbrukas, exempelvis så har alla invändiga glaspartier fått ett nytt hem men även toalettstolar, handfat, pentryn och delar av belysningen plockas ner och återbrukas i andra fastigheter. Befintliga gipsväggar har skruvats ner skruv för skruv och skruvas sedan upp igen.

Kortfakta

  • Vi skapar lokaler som är flexibla över flera decennier. Husets tekniksystem utformas så att det ska vara enkelt att exempelvis bygga nya rum eller flytta rum.
  • Alla entreprenörer och konsulter som arbetar med projektet uppfyller Vasakronans högt ställda krav avseende hållbarhet.
  • Grev Tureplan har en tunnelbaneuppgång i huset. Det betyder att många som ska till och från fastigheten reser med lägsta möjliga co2-utsläpp.
  • Vasakronans nya tjänst för avfallshämtning kommer att finnas här, denna säkrar avfallshanteringen.